NDKI

NDKI Elektron platformasi

Professor va o'qituvchilar tomonidan tayyorlangan video darsliklar


Асинхрон моторларни ишга тушириш ва мавжуд камчиликларни
бартараф этишнинг самарали усуллари (A.Xamzayev)


Porshenli kompressorlar (R.Djurayev)


Разработка эффективных методов исследования и оценки технологичности горного
и транспортного (Ш.Махмудов)


Burg`ilash usullari va burg`ilash instrumentlari (A.Maxmudov)


Kon mashinalari ishchi azolari instrumentlari ishlashi nazariyasi
va tog` jinsini massivdan ajratish (A.Maxmudov)


Kon mashinalari to'g'risida umumiy ma'lumotlar (A.Maxmudov)


Elementar zvenolar va ularning xarakteristikalari. (T.Botirov)


Statsionar chiziqli sistemalarning strukturali sxemalari. (T.Botirov)


Turg'unlik tushunchasi (T.Botirov)


Etalon modelli adaptiv boshqarish tizimlarini
turg'un sintezlash usullari va algoritmlari (T. Botirov)